Persondatapolitik

Vores privatdatapolitik
Groossartig håndterer alle personlige data i overensstemmelse med persondatalov (GDPR) og EU-forordningen med virkning d. 25. maj 2018. Groossartig har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er de typer informationer, som direkte eller indirekte kan henvise til dig. Det er f.eks. dit navn, personnummer, adresse, mailadresse, dine telefonnumre og den ikke synlige IP-adresse. Det gælder også dine rejseoplysninger som f.eks. dit bookingnummer, billetnummer og pasnummer.

Hvad bruger vi jeres oplysninger til?
Groossartig indsamler jeres oplysninger for at kunne yde jer den bedst mulige service i forbindelse med afvikling af jeres rejse.
Hvis det er nødvendigt i forbindelse med afvikling af rejsen, deler vi jeres personoplysninger med de underleverandører (hotel, flyselskab, billeje etc). Det kan være i EU/EØS lande eller udenfor.

Lagring af personoplysninger
Groossartig behandler jeres personoplysninger i henhold til loven. Hvis I ønsker at tilbagekalde dit samtykke til, at vi må lagre jeres personoplysninger, er det kun de oplysninger, der ligger hos Groossartig, vi kan slette. Der kan efterfølgende ligge oplysninger ved underleverandører, som er givet videre for at kunne afvikle jeres rejse.
Skulle en deltager ønske at få sine oplysninger slettet inden afrejse, kan Groossartig ikke garantere, at det er muligt at afholde deltagerens rejse.

Efter jeres hjemkomst beholder vi de oplysninger, der fremgår af jeres faktura, i minimum 5 år, som bogføringsloven påbyder os. Vi beholder oplysningerne om jeres specifikke rejse inklusiv vores korrespondance i maximum 12 måneder.

Jeres rettigheder
Så snart I har udleveret persondata til Groossartig, har I følgende rettigheder:

  • Få oplyst hvilke data, vi har i forbindelse med jeres rejse.
  • Besigtige og berigtige jeres data.
  • Få udleveret en kopi af de oplysninger, vi har registeret i forbindelse med jeres rejse
  • Trække jeres samtykke tilbage.
  • Få slettet jeres persondata, hvis jeres oplysninger ikke skal gemmes for at overholde gældende lovgivning.

Hvad betyder alt dette for jer?
I er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os og få forklaret, hvordan vi behandler de oplysninger, I har oplyst os.

Klage
Er I ikke tilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine persondata, kan I indbringe en klage til Datatilsynet.