Niels Martin Viuff, Bestyrelsesformand for bygningsentreprenørsektionen i Dansk Byggeri:

”Peter Grooss er kreativ og er god til at forstå vores ønsker. Han kommer med nogle forslag til tiden – og er samtidig lydhør over for ønsker om ændringer. Derfor vil jeg sige, at vores samarbejde med ham har været helt perfekt.”

”Peter Grooss har arrangeret talrige ture for os, som har omfattet besøg hos myndigheder, arkitekter, entreprenører og ambassader. Alt klapper. Han laver en tidsplan, som holder. Hver gang.”

”Vores tur til Jerusalem gjorde et specielt indtryk på mig. Vi havde bedt om at få noget at vide om den sociale konflikt, som er i området, og om, hvordan man tilpasser det bygningsmæssige i den forbindelse. Peter sørgede for, at det skete, så vi fik indsigt i de forskellige sociale og politiske problemer med at oprette en helt ny stat i et område. Samtidig fik vi belyst problemerne mellem jøderne indbyrdes, men også relationen til Palestina. Det synes jeg var meget, meget spændende.”

”Da vi skulle til Vancouver, sagde vi til Peter, at vi gerne ville have fokus på træbyggeri, fordi vi vidste, at Canada var langt fremme med etagebyggeri i træ. Så arbejdede Peter videre med det og fandt ud af, hvad der var af muligheder for, at vi kunne se træbyggeri og møde nogle arkitekttegnestuer, som beskæftiger sig med træbyggeri, og få noget at vide om regler og myndighedskrav i den forbindelse. Hver gang kommer han med en række gode forslag, som vi så kan tage stilling til i vores bestyrelse.”

”Vi giver ham nogle få stikord. Han griber bolden og arbejder videre på dem. Og det synes vi, han gør rigtig godt. Derfor har vi også brugt ham mange gange.”

 

Niels Martin Viuff
Bestyrelsesformand for bygningsentreprenørsektionen i Dansk Byggeri

Organisationen Dansk Byggeri har i samarbejde med Peter Grooss gennemført
studieture til Vancouver, Israel, Tokyo, Rio de Janeiro, Helsinki, Cape Town og Budapest.