Jan Bruus Sørensen, AI A/S:

”Det arbejde, Peter Groos har gjort for os, har helt grundlæggende været professionelt, til tiden og har opfyldt de ønsker og krav, som vi har haft til de enkelte rejsemål.”

”Han er vældig service minded og har været hurtig til at servicere os, når der har været ændringer.”

”Det, der betyder noget for mig, som er den, der skal betale – det er, at de priser, vi bliver præsenteret for, er vederhæftige. At markedet er undersøgt og gennemanalyseret – og så man ikke bare har taget transportprisen for et land og sagt, at sådan er det bare.”

”Det er jo forholdsvis dyrt, når 100 mennesker skal ud at rejse, så der løber hurtigt en million på, når det ikke går den rigtige vej. Så det er vigtigt for os, at vi kan stole på forudsætningerne for, at priserne er rigtige. Og det synes jeg, at Peter Grooss lever op til.”

Jan Bruus Sørensen
CEO, AI A/S

AI A/S er et arkitekt- og ingeniørfirma, der fokuserer på at forene arkitekters ideer med ingeniørers viden for at skabe intelligente løsninger. Peter Groos har stået for de tekniske detaljer (bl.a. fly, hotel, restauranter) ved rejser til Norditalien og Schweiz.