Anders Schultz, Uddannelseschef for Global Citizen programmet, Rysensteen Gymnasium

”Peter Groos har været vores agent, der har skullet skaffe de billigste og bedste flyrejser for vores elever til 13 destinationer. Og det kan vi kun sige godt om.”
 

”Han har udvist stor effektivitet og fleksibilitet, når vi nogle gange kommer tilbage og ønsker ændringer – der kan jo være mange interesser i spil, når man skal rejse med en hel gymnasieklasse, og rejsen skal passe med modtagerklassens ønsker i den anden ende.”

”Han har vist rigtig god forståelse for de behov vi har – en rimelig stram prisramme og ønsker om, hvornår vi drager af sted og hvornår man lander.”

”Peter Grooss er meget venlig, udadvendt og professionel - og han er altid villig til at sætte sig ind i de behov, vi har.”

Anders Schultz
Uddannelseschef for Global Citizen programmet
Rysensteen Gymnasium

Rysensteen Gymnasiums Global Citizenship program arrangerer udvekslingsture med homestay til gymnasiets partnerskoler. I den forbindelse har Peter Grooss siden 2016 administreret flyrejser til Argentina, USA, Canada, Egypten, Tyrkiet, Madrid, Island, Rusland, Indien, Singapore, Kina og Sydkorea.